GEGEVENSBEVEILIGING BELEID

Wij zijn blij met uw interesse in onze online winkel uit Zwitserland.

De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons.

Onze gegevensverwerking heeft het als doel om alleen persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor een zinvol en economisch gebruik van onze aanbiedingen in de online winkel. Onze gegevensbescherming vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG).

Hieronder informeren wij u in detail over welke gegevens worden verwerkt in welke vorm wanneer u onze website bezoekt. Hiermee komen we tegelijkertijd tegen ons informatietaakstuk. Artikel 13 DS-GVO geven wij naar u toe.

Verantwoordelijke en contactmogelijkheden van de gegevensbeschermingsfunctionaris:

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op onze website is:
Fitness Magnet GmbH
Zeughausgasse 15
6300 Zug, Zwitserland
E-mail: [email protected]

1. PERSOONSGEGEVENS

Volgens de DS-GVO zijn de persoonlijke gegevens "alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke identificatie. , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

2. FUNCTIES VAN ONZE WEBSITE

Hieronder zullen we u laten zien welke gegevens we verwerken op basis van welke juridische normen binnen het bereik van onze functies, hoe lang we uw gegevens opslaan en wie uw gegevens ontvangt.

a) Algemeen gebruik van de website

Als onderdeel van uw bezoek aan onze website verzamelen en slaan wij alleen persoonlijke gegevens op als u ons actief op de hoogte stelt. Niettegenstaande de bovenstaande basisvoorwaarden, registreert de webserver van onze hoster echter automatisch de toegang tot de websites en in het bijzonder uw IP-adres. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen.

Bovendien maakt onze hoster zogenaamde logbestanden om de systeembeveiliging te behouden. Deze logbestanden bevatten de volgende informatie, zoals de toegangsdatum, de URL, de toegang tot de inhoud en de overgedragen informatie.

Deze informatie blijft anoniem voor ons. Een conclusie aan een persoon is daarom niet mogelijk.

De verwerking van uw IP-adres tijdens het instellen van de verbinding wordt gedaan zodat wij onze website voor u beschikbaar kunnen maken. Het is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GMO. Ons legitieme belang bestaat in het aangegeven doel.

Onze logbestanden worden 30 dagen bewaard.

b) Contactformulier

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen door middel van een formulier. Om dit te doen, moet u ons uw e-mailadres verstrekken zodat we op uw verzoek kunnen reageren. Bovendien kunt u ons uw naam, een onderwerp en het specifieke bericht laten weten.

Neem contact met ons op via het e-mailadres dat op onze website wordt vermeld. Geef ons ten minste uw e-mailadres en alle andere informatie die u in uw e-mail kunt verstrekken. Om uw verzoek te kunnen verwerken, moeten we deze gegevens verwerken. De verwerking in de context van een contact vindt plaats, zodat we uw aanvraag kunnen verwerken en beantwoorden. De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GMO. Ons legitieme belang ligt in het zojuist genoemde doel.

Uw e-mails en contacten worden zo lang bewaard als nodig is om uw verzoek te verwerken en worden vervolgens voor een periode van 3 jaar bewaard als u opnieuw contact met ons opneemt over uw oorspronkelijke vraag. Dit is niet van toepassing als u een contractuele relatie met ons opneemt in de e-mail. In dit geval hangt de opslagduur af van het onderliggende contract. In dit geval wordt u apart geïnformeerd over de gegevensverwerking die daar plaatsvindt.

c) Het openen van een klantaccount, een aankoopfunctie en beoordeling

Wanneer u een gebruikersaccount opent, worden de noodzakelijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, opgeslagen. Wanneer u in onze online winkel bestelt, maken we automatisch een gebruikersaccount aan op basis van uw bestelgegevens. We sturen u uw bestelgegevens samen met onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt uw bestelgegevens en eerdere bestellingen als geregistreerde gebruiker op elk gewenst moment in uw gebruikersaccount bekijken. Natuurlijk hebt u altijd de mogelijkheid om uw gebruikersaccount op verzoek door ons te laten verwijderen. Wij gebruiken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te vervullen en te verwerken.

Om een ​​klantaccount aan te maken en bij het plaatsen van een bestelling, verzamelen wij de volgende gegevens: titel, uw voornaam, uw achternaam, uw e-mailadres, een zelf gekozen wachtwoord, uw bedrijf, uw straat, uw huisnummer, indien nodig. Adressen add-ons, uw land, uw postcode, uw stad, uw telefoonnummer

Een deel van uw klantenaccount zijn uw beoordelingen. We zorgen ervoor dat u alleen producten kunt beoordelen die u hebt gekocht. We raisen: naam, jouw bericht, de rating (in de vorm van sterren). Persoonlijke gegevens worden nooit in het klantenaccount gepubliceerd. De verwerking van uw klantaccountgegevens wordt gedaan om u de functionaliteiten van het klantaccount te bieden en - als u iets koopt - om uw bestelling te verwerken. De verwerking vindt telkens plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. b) DS-GMO. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens zoals facturen, contracten en andere boekhoudrelevante informatie voor een bepaalde periode op te slaan. De verwerkingshandelingen die voor dit doel worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. c) DS-GVO in combinatie met § 147 AO en 257 HGB. We slaan uw gegevens op die worden verwerkt binnen het bereik van het klantaccount totdat u het klantaccount annuleert. Daarna bewaren we uw gegevens voor een verdere periode van 3 jaar in geval van juridische claims die voortvloeien uit de juridische relatie met u. Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in contracten of facturen, heffen wij op aan het einde van het jaar waarin u de account 11 jaar geleden hebt beëindigd. Gegevens die zijn opgenomen in zakelijke brieven of andere documenten die relevant zijn voor belastingheffing, heffen we de laatste 7 jaar op aan het einde van het jaar waarin u het account hebt beëindigd

Ten behoeve van de evaluatie neemt u contact met ons op in het kader van het contract. Uw informatie zal alleen voor dit doel worden gebruikt en vooral niet voor verdere reclame en zal niet worden doorgegeven aan andere derden. De verwerking is ook gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GVO, waarbij het legitieme belang ligt in het voornoemde doel. We slaan uw beoordeling op zolang het product door ons wordt verkocht.

Tenzij u bezwaar hebt gemaakt, gebruiken wij uw e-mailadres dat we hebben verkregen in verband met de verkoop van een goed of een dienst voor de elektronische verzending van advertenties voor eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons hebt gekocht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van de tegenspraak zijn te vinden in de opdruk. U kunt ook de speciale link in de promotie-e-mail gebruiken. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven. De wettelijke basis hiervoor is te vinden in artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GVO en artikel 95 DS-GVO in samenhang met § 7, lid 3 UWG. We slaan uw vereiste gegevens op totdat u bezwaar hebt tegen de ontvangst van de commerciële berichten.

d) Nieuwsbrief en advies

Nieuwsbrief: wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres opgeslagen met uw toestemming en uitsluitend gebruikt voor uw eigen advertentiedoeleinden totdat u zich afmeldt van de nieuwsbrief. De uitschrijving is op elk moment mogelijk, zonder dat u andere kosten maakt dan de vervoerskosten volgens basistarieven.

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres opgeslagen met uw toestemming en uitsluitend gebruikt voor uw eigen advertentiedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure, d.w.z we sturen u alleen onze e-mailnieuwsbrief als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Hiervoor sturen wij u een bevestigingsmail, waarin wij u vragen om uw toestemming te geven door op de link in de e-mail te klikken. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk zonder andere dan de vervoerskosten volgens basistarieven. Hiervoor is een tekstbericht voldoende voor de contactgegevens in sectie 13 (bijv. E-mail, brief). Daarnaast vindt u in elke nieuwsbrief ook een afmeldlink.

Om uw winkelervaring voortdurend te verbeteren en u te beschermen tegen onnodige reclame, gebruiken wij de informatie die u verstrekt en genereren we automatisch gepersonaliseerde advertenties die op u en uw interesses zijn afgestemd. Daarbij gebruiken we alleen informatie in pseudoniemvorm, zoals ontvangstbevestigingen en leesbevestigingen van e-mails, uw bestelgeschiedenis, datum en tijdstip van het bezoek aan de startpagina, productpagina's die u hebt bezocht. De analyse van deze informatie stelt ons in staat om u individuele advertenties te sturen. Ons doel is om onze advertenties nuttiger en interessanter voor u te maken. Daarom willen we willekeurige reclame en alleen reclame voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven, productaanbevelingen in e-mails, briefreclame of pakketaanvullen, verzenden, wat overeenkomt met uw interesses. Als u geen individuele advertenties wenst te ontvangen, kunt u op elk moment of voor bepaalde maatregelen bezwaar maken zonder andere kosten dan de transmissiekosten aan de basisrente. Hiervoor is een tekstbericht voldoende voor de contactgegevens in sectie 13 (bijv. E-mail, brief).

De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. a) DS-GMO. We slaan uw gegevens op totdat u uw toestemming intrekt.

Adviesaanbieding: als klant ontvangt u een gratis adviesaanbieding en productaanbevelingen per e-mail. Ongeacht of u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd, u ontvangt de adviesaanbieding en de productaanbevelingen. Daarbij willen we u informatie geven over producten uit ons aanbod die passen bij uw bestelgeschiedenis en die u mogelijk interesseren op basis van uw recente aankopen. Uiteraard houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. Het uitschrijven van het adviesaanbod en de productaanbevelingen is op elk moment mogelijk, zonder dat u andere kosten krijgt dan de vervoerskosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een sms-bericht voldoende voor de contactgegevens vermeld onder punt 13 (bijv. E-mail, brief). Daarnaast vindt u in elke e-mail een uitloglink.

De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GMO. Ons legitieme belang is om onze producten te promoten. We slaan uw gegevens op voor dit doel totdat u bezwaar hebt tegen het gebruik ervan.

f) Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna als betaalmethode

Klarna onderzoekt en evalueert uw gegevens en onderhoudt een legitiem belang en zorgt voor gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid en zoals vermeld in het Privacybeleid van Klarnas.

Als u Klarna Rekening en Klarna Huurkoop als betalingsoptie voor de betalingsdiensten van Klarna hebt gekozen, hebt u ingestemd met de volgende persoonlijke gegevens zoals naam en voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mail, noodzakelijk voor de verwerking van de factuuraankoop en een identiteits- en kredietcontrole. Adres, IP-adres, telefoonnummer en de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de factuuraankoop, die gerelateerd zijn aan de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten, zijn verzameld en verzonden naar Klarna. De verzending van deze gegevens vindt plaats, zodat Klarna een factuur kan samenstellen en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren voor de verwerking van uw aankoop met de gewenste factuurverwerking.
Volgens de Federale Gegevensbeveiliging Act heeft Klarna een legitiem belang bij de overdracht van de persoonlijke gegevens van de koper en heeft deze nodig om informatie te verkrijgen van kredietinformatiebureaus met het oog op identiteits- en kredietcontroles. In Duitsland kunnen dit de volgende kredietbureaus zijn:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
Bürgel Business Information GmbH & Co. KG, Postbus 5001 66, 22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden

In het kader van het besluit tot vaststelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna naast een adrescontrole ook informatie over de eerdere betalingsgeschiedenis van de koper en waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scorewaarden door Klarna is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundige statistische procedure. Klarna zal ook uw adresgegevens voor dit doel gebruiken. Als uit deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet wordt gehaald, zal Klarna u onmiddellijk informeren. Intrekking van het gebruik van persoonlijke gegevens tegen Klarna:

1. U kunt op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij Klarna intrekken. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven voor zover dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen door Klarnas Services, wettelijk verplicht is of wordt vereist door een rechtbank of overheidsinstantie.

2. Natuurlijk kunt u altijd informatie krijgen over de persoonlijke gegevens die door Klarna zijn opgeslagen. Deze wet wordt gegarandeerd door de Federale Gegevensbeveiliging Act. Mocht u als koper wensen dat Klarna wijzigingen doorgeeft met betrekking tot de opgeslagen gegevens, dan kunt u zich wenden tot [email protected]

g) Paypal

We gebruiken ook de betaaldienst Paypal. De aanbieders van deze betalingsdiensten zijn PayPal (Europa) S.à.rl en Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") en BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, D-60528 Frankfurt / Main. Als u de betaling via deze serviceproviders selecteert, worden de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, verzonden naar de betreffende serviceprovider. De uitzending vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in het feit dat we u een gevarieerde en gemakkelijke betaling voor u willen aanbieden. Zie voor meer informatie over de verwerking van PayPal en Payone https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full en https://www.payone.com/datenschutz/

3. ONTVANGER VAN DE GEGEVENS

Binnen onze organisatie heeft elke afdeling toegang tot uw gegevens, die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van de zorgen. Daarnaast maken we gebruik van externe dienstverleners, voor zover we zelf geen diensten kunnen uitvoeren of zinvol zijn. Deze externe serviceproviders zijn voornamelijk aanbieders van IT-services en telecommunicatiediensten.

4. GECONTROLEERDE RECHTEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert u bepaalde rechten die u tegen ons kunt gebruiken en die gelden voor zover de wettelijke vereisten worden voldaan.

Artikel 15 DS-GVO - Recht op informatie van de betrokkene: U hebt het recht om ons te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en, zo ja, wat deze en de specifieke omstandigheden van de gegevensverwerking zijn.

Artikel 16 DS-GVO - Recht op rectificatie: u hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u te eisen. U hebt ook het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Artikel 17 DS-GVO - Recht om te verwijderen: u hebt het recht om te eisen dat u uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert. Houd hier rekening met de uitzondering beschreven in punt II.4

Artikel 18 DS-GVO - Recht op beperking van verwerking: u hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken.

Artikel 20 DS-GVO - Recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om, in het geval van verwerking op basis van toestemming of om een ​​contract uit te voeren, de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat en om die informatie ongehinderd door te sturen naar een andere persoon, of om de gegevens rechtstreeks aan de andere partij te laten doorgeven, voor zover dit technisch haalbaar is.

Artikel 21 DS-GVO - Recht op bezwaar: u hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, die noodzakelijk is vanwege een legitiem belang van onze kant of een opdracht van openbaar belang of in de uitoefening van openbaar gezag, om bezwaar aan te tekenen.
Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken voor het beheer van direct mail, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Artikel 77 GDPR i. V. m. § 19 BDSG - Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit: u hebt het recht om op elk moment een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonlijke gegevens de toepasselijke wetgeving schenden.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Alle gegevensverwerking die we tot uw opzegging hebben uitgevoerd, blijft in dit geval legaal. Hiertoe kunt u eenvoudig op de link in elke e-mail klikken en u uitschrijven bij de e-mailservice, de juiste instelling in uw gebruikersaccount maken of een bericht sturen naar [email protected] Als u ons in dit bericht vertelt dat u in de toekomst geen e-mails meer wilt ontvangen, stoppen we met het verzenden van berichten naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

5. VERPLICHTING OM GEGEVENS TE VERLENEN

U hebt geen contractuele of wettelijke verplichting om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We kunnen u onze services echter niet leveren zonder de door u verstrekte gegevens.

6. BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING (MET INBEGRIP VAN PROFILING)

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die juridische gevolgen voor u heeft of die u beïnvloedt.

7. INTERNETSPECIFIEKE GEGEVENSVERWERKING

Om de functionaliteit van onze website uit te breiden en om het gebruik voor u gemakkelijker te maken, gebruiken wij zogenaamde "cookies". Met behulp van deze "cookies" kunnen worden opgeslagen wanneer u onze websitegegevens op uw computer aanroept. U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw computer te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser in te stellen. Als gevolg hiervan zijn we echter beperkt in de omvang van ons aanbod.

Wanneer u de website gebruikt, worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie instelt (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

De website gebruikt cookies in de volgende mate: tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik), permanente cookies (tijdelijk gebruik), cookies van derde partijen (derde partij)

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar de site. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u de browser sluit.

Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. In uw browserinstellingen kunt u aangeven dat cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze worden opgeslagen op uw computer en actief worden. Gedetailleerde informatie over uw browserinstellingen kunt u vinden op de websites van de providers of in deze gids voor de meest populaire browsers.

Google Analytics

Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Op onze website gebruiken we Google Analytics. Google Analytics wordt gebruikt voor webanalyse en optimalisatie van gebruik op de website. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Tijdens het volgen wordt ook orderinformatie verzonden over bestelde producten.

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 36 maanden automatisch verwijderd. Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/en.html of https://policies.google.com/?hl=nl voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Met de volgende plug-in kunt u voorkomen dat Google wordt gevolgd: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d

Hotjar

Hotjar Ltd, niveau 2, zakelijk centrum van St. Julians, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Hotjar (webanalysediensten) verzamelt en slaat gegevens op deze website op, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om het bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze services te verbeteren en aan te passen.

Het gebruik van Hotjar is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GMO. Onze legitieme interesse is om uw gebruik van onze website te analyseren.

Je kunt de volgende link bekijken: http://www.hotjar.com/privacy

Criteo

Criteo GmbH ("Criteo"), Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Duitsland

Onze website gebruikt de technologie van Criteo GmbH voor marketingdoeleinden geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van de bezoekers van de website die worden verzameld en opgeslagen.

Voor remarketingdoeleinden voert Criteo Criteo-code uit wanneer deze onze websites bezoekt, en deze bevat zogenaamde remarketingtags op de site. Als gevolg hiervan wordt een cookie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Deze cookie slaat op naar welke pagina's de gebruiker heeft ingelogd, naar welke inhoud de gebruiker is geïnteresseerd en naar welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt.

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GMO. Ons legitieme belang ligt in het hierboven beschreven doel.

Je kunt de volgende link bekijken: http://www.criteo.com/de/privacy/.

Facebook

Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 VS.

Deze site gebruikt de remarketingfunctie van Facebook 'Aangepaste doelgroepen'. Deze functie dient om bezoekers van deze website te presenteren, als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook, op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads"). Het wordt doorgestuurd naar de Facebook-server die u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Meer informatie op: https://www.facebook.com/about/privacy/

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GMO. Ons legitieme belang ligt in het hierboven beschreven doel.

Klik hier om het te bekijken.

Google AdWords

Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma en we gebruiken het bijhouden van conversies als onderdeel van het online advertentieprogramma. Na klikken op een advertentie die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Bij de cookie herkennen wij en Google dat u op een advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar onze site. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die het bijhouden van conversies gebruiken.

Meer informatie op: https://www.google.de/policies/privacy/

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f) DS-GMO. Ons legitieme belang ligt in het hierboven beschreven doel.

Klik hier om het te bekijken.

8. ALS U ENIGE OPMERKINGEN OF VRAGEN HEEFT

We nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen voor de bescherming en beveiliging van uw gegevens. Uw vragen en opmerkingen over privacy zijn welkom. Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en over de intrekking van verleende toestemming, neem dan contact op met: [email protected]